TREBALLANT EL PROGRAMA ELECTORAL

TREBALLANT EL PROGRAMA ELECTORAL

El programa electoral socialista s’ha elaborat a partir del coneixement profund que disposem de la situació  financera de l’Ajuntament, de la gestió econòmica responsable que hem realitzat en els dos últims mandats i d’una anàlisi rigurosa de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Les possibilitats que l’actual situació econòmica ens ofereix per impulsar una nova transformació urbana i social requereix d’objectius clars, d’un bon fonament pressupostari, i de coherència i lideratge.

Vídeos:

Transformació urbana

Mobilitat

Nuclis marítims